ESTRUCTURA

Piscina d’obra innovadora amb diferents acabats

Piscina d’obra innovadora amb diferents acabats que permet personalitzar la seva piscina al màxim.

 

L’estructura de la nostra piscina d’obra la solera està composta per grava, material d’aïllament tèrmic i formigó armat.

L’estructura és de formigó armat (16 cm) envoltada de material  aïllant tèrmic, donant com a resultat una amplada de 25 cm.

El fàcil acoblament dels  blocs, permet la construcció de les parets de la piscina de forma sencilla, manejable i fàcil de tallar, una vegada col·locada la ferralla de forma horitzontal i vertical,  l’abocament del formigó es fa directament mitjançant bombament o manualment, així garantitzem una estructura hermètica i estable.

El poliestirè expandit té la transmissió tèrmica més baixa que el formigó o l’acer permetent mantenir la calor de forma més eficaç i a més, els blocs utilitzats no es podreixen ni es floreixen gràcies a la seva impermeabilitat, ja que els microoorganismes no poden colonitzar la seva superfície.

 

Aconseguim així una impermeabilització de llarga duració.

CORONACIÓ

Una gran varietat de pedres naturals antilliscants per a la coronació de la piscina i diferents acabats i textures que combinen per un excel·lent acabat final.

 

 

IMPERMEABILITZACIÓ

 

Introduïm un nou concepte per a la impermeabilització de l’estructura aplicant POLIUREA FREDA a tot el vas de la piscina aconseguint una membrana elàstica i resistent a la pressió de l’aigua i els moviments de terra.

Garantitzant una estanqueitat pel fabricant de 15 anys.

 

Així, com a resultat, aconseguim tenir una molt bona estructura amb molts avantatges.

 

La següent fase de la nostra piscina d’obra innovadora serà :

ESCOLLIR ELS ACABATS

Gresite

Porcelànic