Depuració

FILTRE

L’aigua de qualsevol piscina s’ha de filtrar. Al estar a l’aire lliure i rebre llum solar, l’aigua està sotmesa a la contaminació que prové tant de microorganismes del medi ambient com dels usuaris o banyistes, per tant, la no oxigenació de l’aigua afavoreix la reproducció de microorganismes formant algues que donen un color verdós. A l’estiu, la temperatura alta facilita la formació de vida i és llavors quan és més necessari un bon manteniment de la piscina. A més, la pluja, els banyistes o l’aire introdueixen quantitats de pols, terra i fulles que enterboleixen l’aigua de la piscina.

 Els nostres filtres utilitzen cristall filtrant amb grans avantatges respecte a la sorra

Redueix el consum de productes químics fins un 80%

Millora la filtració fins a un 50%

S’estalvia un 50% d’aigua i energia elèctrica en un contrarentat del filtre

La superfície llisa del vidre filtrant impedeix que les bacteries i algues quedin atrapades en els solcs microscòpics que té la sorra

 

BOMBA

Un dels elements més importants del sistema de depuració de qualsevol piscina és la bomba de piscina. que s’encarrega de portar l’aigua fins al filtre i, una vegada filtrada, tornar-la a la piscina pels filtres d’impulsió. 

Funcionament silenciós

Baix consum energètic

Potència variable

 

CLORADOR SALÍ

El sistema de desinfecció de l’aigua de les piscines mitjançant la cloració salina, també denominades habitualment piscines salades, consisteix en que es genera clor a partir d’aigua salada, això s’aconsegueix mitjançant el clorador salí que s’encarrega de separar el clor de sodi de la sal comú (clorur sòdic)

Un cop separat, el clor desinfecta l’aigua i posteriorment torna a combinar-se amb el sodi, repetint aquest cicle indefinidament.

 

Avantatges de les piscines de cloració salina


Funcionament molt sencill i pràctic

Millor qualitat de l’aigua

Aigua més suau

No irrita els ulls ni la pell

Els banyadors no perden color

Cap olor

Aigua molt menys salada que l’aigua del mar

Reducció de l’ús de substàncies químiques

Evitem el tractament amb productes d’alta toxicitat

Sensació més agradable al banyar-se

Adaptable a qualsevol piscina


CASETA PER SOTERRAR O SEMISOTERRAR

MONTATGE MANUAL